Rimos

MESORAM® needles | 30G | 0,30 x 4 mm

Rimos

Gross: 29,75€ Net: 35,40€

MESORAM® needles | 30G | 0,30 x 6 mm

Rimos

Gross: 29,75€ Net: 35,40€

MESORAM® needles | 32G | 0,23 x 4 mm

Rimos

Gross: 41,65€ Net: 49,56€

MESORAM® needles | 30G | 0,30 x 13 mm

Rimos

Gross: 33,32€ Net: 39,65€

MESORAM® needles | 27G | 0,40 x 4 mm

Rimos

Gross: 29,75€ Net: 35,40€

MESORAM® needles | 33G | 0,20 x 4 mm

Rimos

Gross: 59,50€ Net: 70,81€

MESORAM® needles | 32G | 0,23 x 6 mm | 100 pcs.

Rimos

Gross: 41,65€ Net: 49,56€

MESORAM® needles | 27G | 0,40 x 6 mm

Rimos

Gross: 29,75€ Net: 35,40€

MESORAM® multi-injectors | 5-fold | circular

Rimos

abGross: 160,65€ Net: 191,17€

MESORAM® needles | 27G | 0,40 x 12 mm

Rimos

Gross: 33,32€ Net: 39,65€

MESORAM® multi-injectors | 7-fold | circular

Rimos

abGross: 166,60€ Net: 198,25€

MESORAM® multi-injectors | triple | linear

Rimos

abGross: 148,75€ Net: 177,01€

MESORAM® multi-injectors | triple | linear

Rimos

abGross: 160,65€ Net: 191,17€